Appalachian Voices

Tiếng nói của người Appalachian

Tiếng nói của Appalachian Tiếng nói của Appalachian Vị trí: Bắc Carolina & Virginia Số tiền tài trợ: $75.000 Trang web của người được tài trợ Tiếng nói của Appalachian (AV) tập hợp mọi người lại với nhau để thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế công bằng, thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch và hướng tới một nền năng lượng sạch, dân chủ...
Coon Creek Watershed Project

Dự án lưu vực sông Coon Creek

Dự án lưu vực sông Coon Creek Dự án lưu vực sông Coon Creek Địa điểm: Wisconsin Số tiền tài trợ: $100,000 Trang web của người được tài trợ Hội đồng lưu vực sông Coon Creek ở phía tây Wisconsin, phối hợp với Cơ quan bảo tồn đất và nước của Quận Monroe và Quận Vernon...
Harambee House

Nhà Harambee

Harambee House Harambee House Địa điểm: Georgia Số tiền tài trợ: $150.000 Trang web của người được tài trợ Harambee House ra đời từ nhu cầu to lớn của người Mỹ gốc Phi trong việc phát triển các chiến lược tập thể nhằm thu hút người dân một cách hiệu quả vào quá trình ra quyết định tại địa phương. Họ là một...
viVietnamese