Liên minh bảo tồn Mỹ

Liên minh bảo tồn Mỹ

Vị trí: Quốc gia

Số tiền tài trợ: $85,000

Trang web của người được cấp

Liên minh Bảo tồn Hoa Kỳ (ACC) tập trung vào việc xây dựng phong trào bảo vệ môi trường bằng cách phi chính trị hóa chủ nghĩa môi trường và ủng hộ các giải pháp hiệu quả. Với sự hỗ trợ của Đối tác Khí hậu Nông thôn, ACC đặt mục tiêu chuyển đổi các câu chuyện trong các cộng đồng bảo thủ ở nông thôn, giải quyết các giải pháp khí hậu và vạch trần thông tin sai lệch về lĩnh vực năng lượng sạch.
A group of men, walking with their back facing the camera, all wearing matching green shirts with white text that say's "Local Action, National Advocacy, Global Results, www.ACC.eco"
viVietnamese