LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CỐT LÕI

Năng lượng sạch

Tăng cường triển khai năng lượng sạch bằng cách hỗ trợ các hợp tác xã điện nông thôn và tạo điều kiện cho các thị trấn nhỏ và người dân địa phương tiết kiệm tiền bằng năng lượng tái tạo đáng tin cậy

Nông nghiệp tái sinh

Thúc đẩy các phương pháp canh tác, lâm nghiệp và chăn nuôi thông minh với khí hậu nhằm ổn định năng suất cây trồng, hỗ trợ các trang trại gia đình và làm cho hệ thống thực phẩm của chúng ta trở nên bổ dưỡng và linh hoạt hơn

Điện khí hóa & Hiệu quả

Mở rộng các sáng kiến điện khí hóa và tiết kiệm năng lượng ở nông thôn nhằm cải thiện việc sử dụng năng lượng, giảm chi phí năng lượng và vận chuyển cho các gia đình ở nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và người lái xe

 

TRẠNG THÁI ƯU TIÊN

 

viVietnamese