ANA ÇALIŞMA ALANLARI

Temiz enerji

Kırsal elektrik kooperatiflerini destekleyerek ve küçük kasabaların ve yerel sakinlerin güvenilir yenilenebilir enerjiyle tasarruf etmelerini sağlayarak temiz enerji dağıtımına enerji vermek

Yenileyici Tarım

Mahsul verimini istikrara kavuşturan, aile çiftliklerini destekleyen ve gıda sistemimizi daha besleyici ve dayanıklı hale getiren iklim dostu tarım, ormancılık ve hayvancılık uygulamalarını geliştirmek

Federal Finansman

Teknik yardım ve yerel savunuculuk yoluyla yerel topluluklara fayda sağlamak için kırsal Amerika'ya eyalet ve federal iklim finansmanı sağlanması

Anlatı Dönüşümü

Destekleyici Kırsal liderleri ve yerel başarı öykülerini öne çıkararak yanlış bilgilendirmeyle mücadele eden hareket oluşturucu iletişimler

 

 

 

ÖNCELİKLİ ÜLKELER

tr_TRTurkish