Recapping RCP’s First Year

Përmbledhja e vitit të parë të RCP

Përmbledhja e vitit të parë të RCP-së që katalizon zgjidhjen e klimës të udhëhequr nga rurale Një vit më parë, në prill, Partneriteti për Klimën Rurale filloi si një përpjekje ambicioze për të përshpejtuar zgjidhjet klimatike të udhëhequra nga rurale dhe për të ndihmuar komunitetet e qyteteve të vogla të shfrytëzojnë përfitimet e shumta ekonomike që mund të...
sqAlbanian