ZONAT THEMELORE INVESTIMEVE

Energji e Pastër

Aktivizimi i përdorimit të energjisë së pastër duke mbështetur kooperativat elektrike rurale dhe duke u mundësuar qyteteve të vogla dhe banorëve vendas të kursejnë para me energji të besueshme të rinovueshme

Bujqësia rigjeneruese

Përparimi i praktikave të bujqësisë, pylltarisë dhe blegtorisë inteligjente për klimën që stabilizojnë rendimentet e të korrave, mbështesin fermat familjare dhe e bëjnë sistemin tonë ushqimor më ushqyes dhe elastik

Elektrifikimi dhe efikasiteti

Zgjerimi i iniciativave të efikasitetit të energjisë rurale dhe elektrifikimit që përmirësojnë përdorimin e energjisë dhe zvogëlojnë kostot e energjisë dhe transportit për shtëpitë rurale, bizneset e vogla dhe shoferët

 

SHTETET PRIORITETE

 

sqAlbanian