NAŠA PRÁCA

Naša cestovná mapa zahŕňa štyri hlavné investičné priority a päť podporné investičné stratégie 

NAŠA PRÁCA

Naša cestovná mapa zahŕňa štyri hlavné investičné priority a päť podporné investície


ZÁKLADNÉ INVESTIČNÉ PRIORITY

Čistá energia

Energizujúce zavádzanie čistej energie podporou vidieckych elektrických družstiev a umožnením malých miest a miestnych obyvateľov ušetriť peniaze spoľahlivou obnoviteľnou energiou

 

Regeneratívne poľnohospodárstvo

Pokrok v oblasti klimaticky inteligentného poľnohospodárstva, lesníctva a farmárčenia, ktoré stabilizujú výnosy plodín, podporujú rodinné farmy a robia náš potravinový systém výživnejším a odolnejším

 

 

Federálne financovanie

Pristátie štátneho a federálneho financovania klímy na vidieku v Amerike v prospech miestnych komunít prostredníctvom technickej pomoci a miestnej advokácie

 

Naratívna transformácia

Podpora komunikácií zameraných na budovanie hnutia, ktoré bojujú proti dezinformáciám tým, že pozdvihnú vidieckych lídrov a miestne úspešné príbehy

 

 

PODPORNÉ INVESTÍCIE

Elektrické vozidlá

Zlepšenie prístupu k elektrickým vozidlám pre obyvateľov vidieka s cieľom znížiť náklady na palivo a závislosť od benzínu

Efektívnosť

Rozširovanie vidieckych iniciatív v oblasti energetickej účinnosti a elektrifikácie, ktoré znižujú náklady na energiu a spotrebu energie

Len Prechod

Podpora vidieckych komunít pri prechode od ťažobného priemyslu k diverzifikovaným ekonomikám

Rozvoj pracovnej sily

Vytváranie udržateľných pracovných miest a príležitostí na hospodársky rozvoj na vidieku a mieste

Odolnosť

Zlepšenie odolnosti vidieckych komunít s cieľom znížiť dopady extrémnych poveternostných udalostí

 

 

VIAC O RCP

 

CIELE A PRÍSTUP    |    NÁŠ TÍM     |    PRIORITNÉ ŠTÁTY

VIAC O RCP

CIELE A PRÍSTUP

 NÁŠ TÍM

PRIORITNÉ ŠTÁTY

sk_SKSlovak