Coltura

Coltura

Lokalizacja: Krajowy

Kwota dotacji: $55,000

Coltura dąży do tego, aby do roku 2040 Ameryka była wolna od benzyny. Wykorzystanie danych w celu otwarcia ścieżek polityki i kapitału w celu ograniczenia zużycia benzyny oraz wyposażenia zwolenników i liderów w informacje potrzebne do wsparcia przejścia na czystsze alternatywy. Zespół opracowuje szczegółowe informacje na temat potrzeb kierowców, które będą niezbędne do zmiany rozmów na temat prowadzenia pojazdów na obszarach wiejskich Ameryki. Dzięki wsparciu RCP Coltura wykorzysta moc setek milionów zapisów pojazdów silnikowych, danych GPS i innych zbiorów danych do stworzenia dokładnego raportu na temat zużycia benzyny na obszarach wiejskich. Badanie to może pomóc w określeniu, którzy kierowcy wiejscy napotkaliby najmniej barier i największe korzyści finansowe, przechodząc na pojazdy elektryczne.

pl_PLPolish