BELANGRIJKSTE WERKGEBIEDEN

Schone energie

Stimuleren van de inzet van schone energie door elektriciteitscoöperaties op het platteland te ondersteunen en kleine steden en lokale bewoners in staat te stellen geld te besparen met betrouwbare hernieuwbare energie

Regeneratieve landbouw

Het bevorderen van klimaatvriendelijke landbouw-, bosbouw- en veeteeltpraktijken die de gewasopbrengsten stabiliseren, familieboerderijen ondersteunen en ons voedselsysteem voedzamer en veerkrachtiger maken

Federale financiering

Landelijke en federale klimaatfinanciering op het Amerikaanse platteland ten goede komen aan lokale gemeenschappen door middel van technische bijstand en lokale belangenbehartiging

Narratieve transformatie

Ondersteunend bewegingsopbouwende communicatie die desinformatie bestrijdt door plattelandsleiders en lokale succesverhalen naar een hoger niveau te tillen

 

 

 

PRIORITAIRE STATEN

nl_NLDutch