KERNINVESTERINGSGEBIEDEN

Schone energie

Stimuleren van de inzet van schone energie om plattelandsgemeenschappen te helpen geld te besparen, groene banen te creëren en de lokale energiebetrouwbaarheid te vergroten

Regeneratieve landbouw

Het bevorderen van klimaatvriendelijke landbouw-, bosbouw- en veehouderijpraktijken die de bodem- en watergezondheid verbeteren, gezinsboerderijen ondersteunen en ons voedselsysteem voedzamer en veerkrachtiger maken

Elektrificatie en efficiëntie

Uitbreiding van initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie en elektrificatie op het platteland die de energie- en transportkosten voor huishoudens op het platteland, kleine bedrijven en chauffeurs verlagen

Ondersteunende investeringen

Het ondersteunen van plattelandsgemeenschappen bij het opbouwen van hun veerkracht tegen extreme weersomstandigheden, het creëren van sterke lokale arbeidskrachten en de transitie naar niet-extractieve en gediversifieerde economieën

nl_NLDutch