Recapping RCP’s First Year

RCP को पहिलो वर्ष रिक्याप गर्दै

RCP को पहिलो वर्ष उत्प्रेरक ग्रामीण-नेतृत्व जलवायु समाधान एक वर्ष पहिले अप्रिलमा, ग्रामीण जलवायु साझेदारीले ग्रामीण-नेतृत्वको जलवायु समाधानलाई गति दिन र साना सहरका समुदायहरूलाई धेरै आर्थिक लाभहरू उठाउन मद्दत गर्ने महत्वाकांक्षी प्रयासको रूपमा सुरु गरेको थियो।
ne_NPNepali