KJERNEINVESTERINGSOMRÅDER

Ren energi

Energigivende utplassering av ren energi for å hjelpe bygdesamfunn med å spare penger, skape grønne arbeidsplasser og øke lokal energipålitelighet

Regenerativt jordbruk

Fremme klimasmart jordbruk, skogbruk og gårdsdrift som forbedrer jord- og vannhelsen, støtter familiegårder og gjør matsystemet vårt mer næringsrikt og motstandsdyktig

Elektrifisering og effektivitet

Utvide energieffektivitets- og elektrifiseringsinitiativer på landsbygda som reduserer energi- og transportkostnader for husholdninger på landsbygda, små bedrifter og sjåfører

Støtteinvesteringer

Å støtte landlige samfunn bygger sin motstandskraft mot ekstreme værhendelser, skaper sterk lokal arbeidsstyrke og går over til ikke-utvinnende og diversifiserte økonomier

nb_NONorwegian