Recapping RCP’s First Year

Mengimbas semula Tahun Pertama RCP

Mengimbas semula tahun pertama RCP yang memangkin penyelesaian iklim yang diterajui luar bandar Setahun yang lalu pada bulan April, Perkongsian Iklim Luar Bandar dilancarkan sebagai usaha bercita-cita tinggi untuk mempercepatkan penyelesaian iklim yang diterajui luar bandar dan membantu komuniti bandar kecil memanfaatkan banyak faedah ekonomi yang boleh...
ms_MYMalay