БИДНИЙ АЖИЛ

Манай замын зурагт багтсан four core investment priorities болон five supportive investment strategies 

БИДНИЙ АЖИЛ

Манай замын зурагт багтсан four core investment priorities болон five supportive investments


ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЭРХЭМ ЗОРИУЛАЛТ

Clean energy

Хөдөө орон нутгийн цахилгаан хоршоодыг дэмжих замаар цэвэр эрчим хүчний хэрэглээг эрчимжүүлж, жижиг хотууд болон орон нутгийн иргэдэд найдвартай сэргээгдэх эрчим хүчээр мөнгө хэмнэх боломжийг олгох

 

Regenerative agriculture

Тариалангийн ургацыг тогтворжуулж, өрхийн фермүүдийг дэмжиж, хүнсний системийг илүү тэжээллэг, уян хатан болгох уур амьсгалд ухаалаг газар тариалан, ойн аж ахуй, фермийн аж ахуйг хөгжүүлэх

 

 

Холбооны санхүүжилт

Техникийн туслалцаа, орон нутгийн сурталчилгаагаар дамжуулан орон нутгийн иргэдэд ашиг тусаа өгөхийн тулд Америкийн хөдөө орон нутагт муж, холбооны цаг уурын санхүүжилтийг газардуулах

 

Өгүүллийн өөрчлөлт

Хөдөөгийн удирдагчид болон орон нутгийн амжилтын түүхийг дээшлүүлэх замаар ташаа мэдээлэлтэй тэмцэх хөдөлгөөнийг бий болгох харилцаа холбоог дэмжих

 

 

ДЭМЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Цахилгаан тээврийн хэрэгсэл

Шатахууны зардал, бензиний хамаарлыг бууруулахын тулд хөдөөгийн оршин суугчдын цахилгаан тээврийн хэрэгслийн хүртээмжийг сайжруулах

Үр ашиг

Эрчим хүчний зардал, эрчим хүчний хэрэглээг бууруулах хөдөөгийн эрчим хүчний хэмнэлт, цахилгаанжуулалтын санаачлагыг өргөжүүлэх

Зүгээр л шилжилт

Хөдөө орон нутгийн иргэдийг олборлох үйлдвэрлэлээс татгалзаж, олон талт эдийн засаг руу шилжихэд нь дэмжлэг үзүүлэх

Ажиллах хүчний хөгжил

Хөдөө орон нутаг, газар дээр суурилсан, тогтвортой ажлын байр, эдийн засгийн хөгжлийн боломжийг бий болгох

Уян хатан байдал

Цаг агаарын эрс тэс үзэгдлийн нөлөөллийг бууруулахын тулд хөдөө орон нутгийн иргэдийн тэсвэр тэвчээрийг сайжруулах

 

 

RCP-ийн ТУХАЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

ЗОРИЛГО, ХАНДЛАГА    |    МАНАЙ БАГ     |    ТЭРГҮҮЛЭХ УЛС

ТУХАЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ RCP

ЗОРИЛГО, ХАНДЛАГА

 МАНАЙ БАГ

ТЭРГҮҮЛЭХ УЛС

mnMongolian