Recapping RCP’s First Year

RCP-ийн эхний жилийг тоймлон хүргэж байна

RCP-ийн хөдөө орон нутгийг хамарсан уур амьсгалын шийдлийг хурдасгах эхний жилээ тоймлон хүргэж байна Жилийн өмнө 4-р сард Хөдөөгийн уур амьсгалын түншлэл нь хөдөө орон нутгаас удирдуулсан уур амьсгалын шийдлүүдийг хурдасгах, жижиг хотын иргэдэд эдийн засгийн олон үр өгөөжийг бий болгоход нь туслах амбицтай хүчин чармайлт болгон эхлүүлсэн...
mnMongolian