ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН үндсэн чиглэлүүд

Цэвэр эрчим хүч

Хөдөө орон нутгийн цахилгаан хоршоодыг дэмжих замаар цэвэр эрчим хүчний хэрэглээг эрчимжүүлж, жижиг хотууд болон орон нутгийн иргэдэд найдвартай сэргээгдэх эрчим хүчээр мөнгө хэмнэх боломжийг олгох

Нөхөн сэргээх хөдөө аж ахуй

Тариалангийн ургацыг тогтворжуулж, өрхийн фермүүдийг дэмжиж, хүнсний системийг илүү тэжээллэг, уян хатан болгох уур амьсгалд ухаалаг газар тариалан, ойн аж ахуй, фермийн аж ахуйг хөгжүүлэх

Цахилгаанжуулалт ба үр ашиг

Хөдөөгийн орон сууц, жижиг бизнес, жолооч нарын эрчим хүчний хэрэглээг сайжруулж, эрчим хүч, тээврийн зардлыг бууруулах хөдөөгийн эрчим хүчний хэмнэлт, цахилгаанжуулалтын санаачлагыг өргөжүүлэх

 

ТЭРГҮҮЛЭХ УЛС

 

mnMongolian