Колтура

Колтура

Локација: национално

Износ на грантот: $55,000

Колтура има за цел да види Америка без бензин пред 2040 година. Искористување на податоците за да се отворат патишта за политика и капитал за да се намали употребата на бензин и да се подготват застапниците и лидерите со информациите што им се потребни за поддршка на транзицијата кон почисти алтернативи. Тимот развива конкретни сознанија за потребите на возачите кои ќе бидат од суштинско значење за промена на разговорите околу возењето во рурална Америка. Со поддршка од RCP, Coltura ќе ја искористи моќта на стотици милиони записи за моторни возила, GPS податоци и други збирки на податоци за да создаде темелен извештај за потрошувачката на бензин во руралните средини. Ова истражување може да помогне да се прецизира кои рурални возачи би се соочиле со најмалку бариери и најголеми финансиски придобивки со префрлање на електрични возила.

mk_MKMacedonian