Recapping RCP’s First Year

РКПнын биринчи жылын кайталоо

РКПнын айыл жергесинде климаттык чечимди катализдөөчү биринчи жылын кайталоо Бир жыл мурун апрель айында Айылдык Климат Шериктештиги айыл жериндеги климаттык чечимдерди тездетүү жана чакан шаарлардын жамааттарына көптөгөн экономикалык пайдаларды колдонууга жардам берүү үчүн амбициялуу аракет катары башталган...
kirKyrgyz