სამუშაოს ძირითადი სფეროები

სუფთა ენერგია

ენერგიით სუფთა ენერგიის განთავსება სოფლის ელექტრო კოოპერატივების მხარდაჭერით და საშუალებას მისცემს პატარა ქალაქებს და ადგილობრივ მოსახლეობას დაზოგონ ფული საიმედო განახლებადი ენერგიით

რეგენერაციული სოფლის მეურნეობა

კლიმატისთვის ჭკვიანი მეურნეობის, სატყეო მეურნეობისა და მეცხოველეობის პრაქტიკის განვითარება, რომელიც ასტაბილურებს მოსავლიანობას, მხარს უჭერს საოჯახო მეურნეობებს და ხდის ჩვენს კვების სისტემას უფრო მკვებავ და ელასტიურს

ფედერალური დაფინანსება

სადესანტო სახელმწიფო და ფედერალური კლიმატის დაფინანსება სოფლად ამერიკაში ადგილობრივი თემების სასარგებლოდ ტექნიკური დახმარებისა და ადგილობრივი ადვოკატირების გზით

ნარატიული ტრანსფორმაცია

მხარდამჭერი მოძრაობის აღმშენებლობის კომუნიკაციები, რომლებიც ებრძვიან დეზინფორმაციას სოფლის ლიდერების ამაღლებით და ადგილობრივი წარმატების ისტორიებით

 

 

 

პრიორიტეტული ქვეყნები

ka_GEGeorgian