ძირითადი საინვესტიციო სფეროები

სუფთა ენერგია

ენერგიით სუფთა ენერგიის განთავსება, რათა დაეხმაროს სოფლის თემებს დაზოგონ ფული, შექმნან მწვანე სამუშაო ადგილები და გაზარდონ ადგილობრივი ენერგიის საიმედოობა

რეგენერაციული სოფლის მეურნეობა

კლიმატისთვის ჭკვიანი მეურნეობის, სატყეო მეურნეობისა და მეცხოველეობის პრაქტიკის განვითარება, რომელიც აუმჯობესებს ნიადაგისა და წყლის ჯანმრთელობას, მხარს უჭერს საოჯახო მეურნეობებს და ხდის ჩვენს კვების სისტემას უფრო მკვებავ და ელასტიურს

ელექტრიფიკაცია და ეფექტურობა

სოფლის ენერგოეფექტურობისა და ელექტრიფიკაციის ინიციატივების გაფართოება, რაც ამცირებს ენერგიისა და ტრანსპორტირების ხარჯებს სოფლის ოჯახებისთვის, მცირე ბიზნესისთვის და მძღოლებისთვის

დამხმარე ინვესტიციები

სოფლის თემების მხარდაჭერა აძლიერებს მათ მდგრადობას ექსტრემალური ამინდის მოვლენების მიმართ, ქმნის ძლიერ ადგილობრივ სამუშაო ძალებს და გადადის არამოპოვებით და დივერსიფიცირებულ ეკონომიკაზე

ka_GEGeorgian