Recapping RCP’s First Year

RCP-ի առաջին տարվա ամփոփում

Վերանայելով RCP-ի առաջին տարին, որը խթանում է գյուղական կլիմայի լուծումը Մեկ տարի առաջ ապրիլին, Գյուղական կլիմայի գործընկերությունը մեկնարկեց որպես հավակնոտ ջանքեր՝ արագացնելու գյուղական կլիմայական լուծումները և օգնել փոքր քաղաքների համայնքներին օգտագործել բազմաթիվ տնտեսական օգուտները, որոնք կարող են...
hyArmenian