ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

Մաքուր էներգիա

Մաքուր էներգիայի տեղակայման աշխուժացում՝ աջակցելով գյուղական էլեկտրական կոոպերատիվներին և հնարավորություն տալով փոքր քաղաքներին և տեղի բնակիչներին խնայել գումար հուսալի վերականգնվող էներգիայով

Վերականգնողական գյուղատնտեսություն

Կլիմայական խելամիտ գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության և ագարաբուծության պրակտիկաների զարգացում, որոնք կայունացնում են բերքատվությունը, աջակցում են ընտանեկան տնտեսություններին և մեր սննդի համակարգը դարձնում են ավելի սննդարար և ճկուն:

Էլեկտրականացում և արդյունավետություն

Գյուղական էներգաարդյունավետության և էլեկտրաֆիկացման նախաձեռնությունների ընդլայնում, որոնք բարելավում են էներգիայի օգտագործումը և նվազեցնում էներգիայի և տրանսպորտի ծախսերը գյուղական տների, փոքր բիզնեսի և վարորդների համար

 

ԱՌԱՋՆԱՀԱՅՏ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

hyArmenian