Coltura

Coltura

Mjesto: Nacionalni

Iznos potpore: $55,000

Coltura ima za cilj vidjeti Ameriku bez benzina prije 2040. Iskorištavanje podataka za otvorene politike i kapitalne putove za smanjenje upotrebe benzina i naoružavanje zagovornika i vođa informacijama koje su im potrebne za podršku prijelaza na čišće alternative. Tim razvija specifične uvide u potrebe vozača koji će biti ključni za promjenu razgovora o vožnji u ruralnoj Americi. Uz podršku RCP-a, Coltura će iskoristiti snagu stotina milijuna zapisa o motornim vozilima, GPS podataka i drugih skupova podataka kako bi stvorila iscrpno izvješće o potrošnji benzina u ruralnim područjima. Ovo istraživanje može pomoći u određivanju koji bi ruralni vozači naišli na najmanje prepreka i najveću financijsku korist prelaskom na električna vozila.

hrCroatian