Kestävä Georgian tulevaisuus

Kestävä Georgian tulevaisuus

Sijainti: Georgia

Apurahan määrä: $100,000

Apurahan saajan verkkosivusto

Sustainable Georgia Futures on mustien naisten johtama ruohonjuuritason organisaatio, joka on sitoutunut kehittämään osallistavaa, vihreää taloutta syrjäytyneille yhteisöille. Se käsittelee systeemistä rasismia ja ilmastonmuutosta ja luo väyliä värillisten yhteisöjen osallistumiselle kasvavalle vihreälle sektorille. Vuodesta 2022 lähtien SGF on ylläpitänyt arvokkaita suhteita kaikkialla Georgiassa. RCP:n tukemana SGF aikoo tehostaa voimanrakennustyötään Georgian maaseudulla kolmen aloitteen avulla: Climate Justice Education Meetings, Climate Justice -tutkimus ja Green Fellows -ohjelma. Jälkimmäinen tarjoaa ilmastooikeudenmukaisuudesta intohimoisille henkilöille mahdollisuuden työskennellä maaseudun BIPOC-yhteisöjen kanssa ja hankkia käytännön organisointikokemusta.

fiFinnish