MEIDÄN TYÖMME

Tiekarttojemme sisältää neljä tärkeimmät investointiprioriteetit ja viisi tukevia sijoitusstrategioita 

MEIDÄN TYÖMME

Tiekarttojemme sisältää neljä tärkeimmät investointiprioriteetit ja viisi tukevia investointeja


SIJOITUSTEN PRIORITEETIT

Puhdas energia

Energisoi puhtaan energian käyttöönottoa tukemalla maaseudun sähköosuuskuntia ja mahdollistamalla pienten kaupunkien ja paikallisten asukkaiden säästämisen luotettavalla uusiutuvalla energialla

 

Uusiutuva maatalous

Edistämme ilmastoälykkäitä viljely-, metsä- ja karjatalouskäytäntöjä, jotka vakauttavat sadon, tukevat perhetiloja ja tekevät elintarvikejärjestelmästämme ravitsevamman ja kestävämmän

 

 

Liittovaltion rahoitus

Osavaltion ja liittovaltion ilmastorahoituksen saaminen Amerikan maaseudulle paikallisten yhteisöjen hyödyksi teknisen avun ja paikallisen vaikuttamisen kautta

 

Narratiivin muunnos

Tuetaan liikettä rakentavaa viestintää, joka torjuu väärää tietoa nostamalla maaseudun johtajia ja paikallisia menestystarinoita

 

 

TUKISIJOITUKSET

Sähköajoneuvot

Parannetaan maaseudun asukkaiden pääsyä sähköajoneuvoihin polttoainekustannusten ja bensiiniriippuvuuden vähentämiseksi

Tehokkuus

Maaseudun energiatehokkuuden laajentaminen ja sähköistysaloitteet, jotka vähentävät energiakustannuksia ja energian käyttöä

Vain siirtymä

Tuetaan maaseutuyhteisöjä siirtymään pois kaivannaisteollisuudesta kohti monipuolisia talouksia

Työvoiman kehittäminen

Luodaan maaseudulle ja paikkakuntakohtaisesti kestäviä työ- ja talouskehitysmahdollisuuksia

Joustavuus

Maaseutuyhteisöjen sietokyvyn parantaminen äärimmäisten sääilmiöiden vaikutusten vähentämiseksi

 

 

LISÄÄ RCP:stä

 

TAVOITTEET JA LÄHESTYMISTAPA    |    TIIMIMME     |    ENSISIJAISET VALTIOT

LISÄÄ RCP

TAVOITTEET JA LÄHESTYMISTAPA

 TIIMIMME

ENSISIJAISET VALTIOT

fiFinnish