MEIDÄN TYÖMME

Tiekarttojemme sisältää kolme ydinsijoitusalueille ja kolme investointia tukevia alueita 

MEIDÄN TYÖMME

Tiekarttojemme sisältää kolme ydinsijoitusalueille ja kolme investointia tukevia alueita


YDINSIJOITUSALUEET

Puhdas energia

 

Tuetaan puhtaan energian käyttöönottoa, laitostason puhtaan energian sijoittamista ja maaseudun sähköosuuskuntien uudistusta maaseutuyhteisöjen rahan säästämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi luotettavalla energialla

Uusiutuva maatalous

 

Edistämme ilmastoälykkäitä viljely-, metsä- ja karjatalouskäytäntöjä, jotka vakauttavat sadon, tukevat perhetiloja ja tekevät elintarvikejärjestelmästämme ravitsevamman ja kestävämmän

Sähköistys ja tehokkuus

 

Laajentaa maaseudun energiatehokkuutta ja sähköistämisaloitteita, jotka parantavat energian käyttöä ja vähentävät maaseututalojen, pienyritysten ja kuljettajien energia- ja kuljetuskustannuksia 

 

SIJOITUSALUEET

Joustavuus

Maaseutuyhteisöjen sietokyvyn parantaminen äärimmäisten sääilmiöiden vaikutusten vähentämiseksi

Vain siirtymä

Tuetaan maaseutuyhteisöjä siirtymään pois kaivannaisteollisuudesta kohti monipuolisia talouksia

Työvoiman kehittäminen

Luodaan maaseudulle ja paikkakuntakohtaisesti kestäviä työ- ja talouskehitysmahdollisuuksia

 

 

LISÄÄ RCP:stä

 

TAVOITTEET JA LÄHESTYMISTAPA    |    TIIMIMME     |    ENSISIJAISET VALTIOT

LISÄÄ RCP

TAVOITTEET JA LÄHESTYMISTAPA

 TIIMIMME

ENSISIJAISET VALTIOT

fiFinnish