YDINSIJOITUSALUEET

Puhdas energia

Energisoi puhtaan energian käyttöönottoa tukemalla maaseudun sähköosuuskuntia ja mahdollistamalla pienten kaupunkien ja paikallisten asukkaiden säästämisen luotettavalla uusiutuvalla energialla

Uusiutuva maatalous

Edistämme ilmastoälykkäitä viljely-, metsä- ja karjatalouskäytäntöjä, jotka vakauttavat sadon, tukevat perhetiloja ja tekevät elintarvikejärjestelmästämme ravitsevamman ja kestävämmän

Sähköistys ja tehokkuus

Laajentaa maaseudun energiatehokkuutta ja sähköistämisaloitteita, jotka parantavat energian käyttöä ja vähentävät maaseututalojen, pienyritysten ja kuljettajien energia- ja kuljetuskustannuksia

 

ENSISIJAISET VALTIOT

 

fiFinnish