زمینه های اصلی کار

انرژی پاک

انرژی بخشی به استقرار انرژی پاک با حمایت از تعاونی های برق روستایی و توانمندسازی شهرهای کوچک و ساکنان محلی برای صرفه جویی در هزینه با انرژی های تجدیدپذیر قابل اعتماد

کشاورزی احیا کننده

پیشبرد روش‌های کشاورزی هوشمند، جنگل‌داری و دام‌داری که بازده محصولات را تثبیت می‌کند، از مزارع خانوادگی حمایت می‌کند و سیستم غذایی ما را مغذی‌تر و انعطاف‌پذیرتر می‌کند.

تامین مالی فدرال

دریافت بودجه آب و هوای ایالتی و فدرال در مناطق روستایی آمریکا به نفع جوامع محلی از طریق کمک های فنی و حمایت محلی

تحول روایت

حمایت می کند ارتباطات جنبش‌سازی که با ارتقای رهبران روستایی و داستان‌های موفقیت محلی با اطلاعات نادرست مبارزه می‌کند

 

 

 

دولت های اولویت دار

fa_IRPersian