حوزه های اصلی سرمایه گذاری

انرژی پاک

انرژی بخشی به استقرار انرژی پاک با حمایت از تعاونی های برق روستایی و توانمندسازی شهرهای کوچک و ساکنان محلی برای صرفه جویی در هزینه با انرژی های تجدیدپذیر قابل اعتماد

کشاورزی احیا کننده

پیشبرد روش‌های کشاورزی هوشمند، جنگل‌داری و دام‌داری که بازده محصولات را تثبیت می‌کند، از مزارع خانوادگی حمایت می‌کند و سیستم غذایی ما را مغذی‌تر و انعطاف‌پذیرتر می‌کند.

برق رسانی و بهره وری

گسترش بهره وری انرژی روستایی و طرح های برق رسانی که مصرف انرژی را بهبود می بخشد و هزینه های انرژی و حمل و نقل را برای خانه های روستایی، مشاغل کوچک و رانندگان کاهش می دهد.

 

دولت های اولویت دار

 

fa_IRPersian