Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ

Ο οδικός μας χάρτης περιλαμβάνει τέσσερις βασικές επενδυτικές προτεραιότητες και πέντε υποστηρικτικές επενδυτικές στρατηγικές 

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ

Ο οδικός μας χάρτης περιλαμβάνει τέσσερις βασικές επενδυτικές προτεραιότητες και πέντε υποστηρικτικές επενδύσεις


ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Καθαρή ενέργεια

Ενισχύοντας την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας υποστηρίζοντας αγροτικούς ηλεκτρικούς συνεταιρισμούς και δίνοντας τη δυνατότητα στις μικρές πόλεις και τους κατοίκους της περιοχής να εξοικονομήσουν χρήματα με αξιόπιστη ανανεώσιμη ενέργεια

 

Αναγεννητική γεωργία

Προώθηση πρακτικών γεωργίας, δασοκομίας και κτηνοτροφίας έξυπνων για το κλίμα που σταθεροποιούν τις αποδόσεις των καλλιεργειών, υποστηρίζουν τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και κάνουν το διατροφικό μας σύστημα πιο θρεπτικό και ανθεκτικό

 

 

Ομοσπονδιακή χρηματοδότηση

Εκφόρτωση κρατικής και ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για το κλίμα στην αγροτική Αμερική προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων μέσω τεχνικής βοήθειας και τοπικής υπεράσπισης

 

Αφηγηματική Μεταμόρφωση

Υποστήριξη επικοινωνιών οικοδόμησης κινημάτων που καταπολεμούν την παραπληροφόρηση αναδεικνύοντας τους ηγέτες της υπαίθρου και τις τοπικές ιστορίες επιτυχίας

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ηλεκτρικά Οχήματα

Βελτίωση της πρόσβασης στα ηλεκτρικά οχήματα για τους κατοίκους της υπαίθρου για μείωση του κόστους καυσίμων και της εξάρτησης από τη βενζίνη

Αποδοτικότητα

Επέκταση των πρωτοβουλιών αγροτικής ενεργειακής απόδοσης και ηλεκτροδότησης που μειώνουν το ενεργειακό κόστος και τη χρήση ενέργειας

Just Transition

Υποστήριξη των αγροτικών κοινοτήτων για να απομακρυνθούν από τις εξορυκτικές βιομηχανίες και προς διαφοροποιημένες οικονομίες

Ανάπτυξη Εργατικού Δυναμικού

Δημιουργία ευκαιριών βιώσιμης απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης στην ύπαιθρο και τον τόπο

Ελαστικότητα

Βελτίωση της ανθεκτικότητας των αγροτικών κοινοτήτων για τη μείωση των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ RCP

 

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ    |    Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ     |    ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ RCP

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

elGreek