ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καθαρή ενέργεια

Ενισχύοντας την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας υποστηρίζοντας αγροτικούς ηλεκτρικούς συνεταιρισμούς και δίνοντας τη δυνατότητα στις μικρές πόλεις και τους κατοίκους της περιοχής να εξοικονομήσουν χρήματα με αξιόπιστη ανανεώσιμη ενέργεια

Αναγεννητική Γεωργία

Προώθηση πρακτικών γεωργίας, δασοκομίας και κτηνοτροφίας έξυπνων για το κλίμα που σταθεροποιούν τις αποδόσεις των καλλιεργειών, υποστηρίζουν τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και κάνουν το διατροφικό μας σύστημα πιο θρεπτικό και ανθεκτικό

Ομοσπονδιακή χρηματοδότηση

Εκφόρτωση κρατικής και ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για το κλίμα στην αγροτική Αμερική προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων μέσω τεχνικής βοήθειας και τοπικής υπεράσπισης

Αφηγηματική Μεταμόρφωση

Στήριξη επικοινωνίες οικοδόμησης κινημάτων που καταπολεμούν την παραπληροφόρηση αναδεικνύοντας τους ηγέτες της υπαίθρου και τις τοπικές ιστορίες επιτυχίας

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

elGreek