ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Καθαρή ενέργεια

Ενισχύοντας την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας υποστηρίζοντας αγροτικούς ηλεκτρικούς συνεταιρισμούς και δίνοντας τη δυνατότητα στις μικρές πόλεις και τους κατοίκους της περιοχής να εξοικονομήσουν χρήματα με αξιόπιστη ανανεώσιμη ενέργεια

Αναγεννητική Γεωργία

Προώθηση πρακτικών γεωργίας, δασοκομίας και κτηνοτροφίας έξυπνων για το κλίμα που σταθεροποιούν τις αποδόσεις των καλλιεργειών, υποστηρίζουν τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και κάνουν το διατροφικό μας σύστημα πιο θρεπτικό και ανθεκτικό

Ηλεκτρισμός & Αποδοτικότητα

Επέκταση πρωτοβουλιών αγροτικής ενεργειακής απόδοσης και ηλεκτροδότησης που βελτιώνουν τη χρήση ενέργειας και μειώνουν το κόστος ενέργειας και μεταφοράς για αγροτικές κατοικίες, μικρές επιχειρήσεις και οδηγούς

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

elGreek