Dyfodol Georgia Cynaliadwy

Dyfodol Georgia Cynaliadwy

Lleoliad: Georgia

Swm Grant: $100,000

Gwefan Grantî

Mae Sustainable Georgia Futures yn sefydliad llawr gwlad a arweinir gan fenywod Du sydd wedi ymrwymo i lunio economi werdd, gynhwysol ar gyfer cymunedau ymylol. Gan fynd i'r afael â hiliaeth systemig a newid yn yr hinsawdd, mae'n creu llwybrau i gymunedau lliw gymryd rhan yn y sector gwyrdd cynyddol. Ers ei sefydlu yn 2022, mae SGF wedi meithrin perthnasoedd gwerthfawr ledled Georgia. Gyda chefnogaeth RCP, mae SGF yn bwriadu gwella ei waith adeiladu pŵer yng nghefn gwlad Georgia trwy fentrau triphlyg: Cyfarfodydd Addysg Cyfiawnder Hinsawdd, arolwg Cyfiawnder Hinsawdd, a'r Rhaglen Cymrodyr Gwyrdd. Mae'r olaf yn cynnig cyfle i unigolion sy'n angerddol am gyfiawnder hinsawdd weithio gyda chymunedau gwledig BIPOC, gan ennill profiad trefnu ymarferol.

cyWelsh