MEYSYDD BUDDSODDI CRAIDD

Ynni Glân

Egnioli defnydd ynni glân trwy gefnogi cwmnïau trydan cydweithredol gwledig a galluogi trefi bach a thrigolion lleol i arbed arian gydag ynni adnewyddadwy dibynadwy

Amaethyddiaeth adfywiol

Hyrwyddo arferion ffermio deallus yn yr hinsawdd, coedwigaeth, a ransio sy'n sefydlogi cynnyrch cnydau, yn cefnogi ffermydd teuluol, ac yn gwneud ein system fwyd yn fwy maethlon a gwydn

Trydaneiddio ac Effeithlonrwydd

Ehangu mentrau effeithlonrwydd ynni a thrydaneiddio gwledig sy'n gwella'r defnydd o ynni ac yn lleihau costau ynni a chludiant ar gyfer cartrefi gwledig, busnesau bach a gyrwyr

 

Gwladwriaethau BLAENOROL

 

cyWelsh