MEYSYDD GWAITH MAWR

Ynni Glân

Egnioli defnydd ynni glân trwy gefnogi cwmnïau trydan cydweithredol gwledig a galluogi trefi bach a thrigolion lleol i arbed arian gydag ynni adnewyddadwy dibynadwy

Amaethyddiaeth adfywiol

Hyrwyddo arferion ffermio deallus yn yr hinsawdd, coedwigaeth, a ransio sy'n sefydlogi cynnyrch cnydau, yn cefnogi ffermydd teuluol, ac yn gwneud ein system fwyd yn fwy maethlon a gwydn

Ariannu Ffederal

Talaith glanio a chyllid hinsawdd ffederal yng nghefn gwlad America er budd cymunedau lleol trwy gymorth technegol ac eiriolaeth leol

Trawsnewid Naratif

Yn cefnogi cyfathrebu meithrin symudiadau sy'n mynd i'r afael â gwybodaeth anghywir trwy ddyrchafu arweinwyr gwledig a straeon llwyddiant lleol

 

 

 

Gwladwriaethau BLAENOROL

cyWelsh