ƏSAS İŞ SAHƏLƏRİ

Təmiz Enerji

Kənd elektrik kooperativlərini dəstəkləməklə və kiçik şəhərlərə və yerli sakinlərə etibarlı bərpa olunan enerji ilə pula qənaət etməyə imkan verməklə təmiz enerjinin tətbiqini gücləndirmək

Regenerativ Kənd Təsərrüfatı

Məhsul məhsuldarlığını sabitləşdirən, ailə təsərrüfatlarını dəstəkləyən və qida sistemimizi daha qidalı və davamlı edən iqlimə uyğun ağıllı əkinçilik, meşəçilik və fermaçılıq təcrübələrinin təkmilləşdirilməsi

Federal Maliyyələşdirmə

Texniki yardım və yerli təbliğat vasitəsilə yerli icmalara fayda vermək üçün Amerikanın kənd yerlərində əyalət və federal iqlim maliyyələşdirməsi

Hekayənin transformasiyası

dəstəkləyən kənd liderlərini və yerli uğur hekayələrini yüksəltməklə dezinformasiyaya qarşı mübarizə aparan hərəkət quruculuğu

 

 

 

PRİORİT DÖVLƏTLƏR

azAzerbaijani